เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลายหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทาง ชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้และผู้อื่น

Gallery

ภาพประจำตัวนักเรียน

ออสติน
 
มิลล์
 
อังๆ
 
มายด์
 
ปุณ
 
เพชร
 
โจเซฟ
 
ครูผักกาด
 
บอล
 
คอป
 
เพลง
 
บีท
 
นัท
 
กระต่าย
 
ติ
 
ปังปอนด์
 
ไอดิน
 
ซินดี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น